21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1610 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat investeringsbescherming door middel van ICS en ISDS tot rechtsongelijkheid leidt, omdat het bedrijven de gelegenheid biedt om via een aparte rechtsgang staten aan te klagen;

verzoekt de regering, in de Raad te bepleiten dat investeringsbescherming (ICS/ISDS) wordt geschrapt uit TTIP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Thieme

Grashoff

Naar boven