21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1608 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat draagvlak van groot belang is bij de invoering van ingrijpende handelsverdragen zoals TTIP en CETA;

overwegende dat «voorlopige inwerkingtreding» ertoe leidt dat delen van het CETA-verdrag tot maximaal drie jaar bindend zijn voor Nederland en de andere lidstaten, bijvoorbeeld bij investeringsarbitrage, ook als nationale parlementen uiteindelijk besluiten niet te ratificeren;

verzoekt de regering, in de Raad stelling te nemen tegen voorlopige inwerkingtreding van onderdelen van CETA, zolang nationale parlementen zich er niet over uitgesproken hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Thieme

Bruins

Grashoff

Naar boven