Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-02 nr. 1601

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2016

Op 2 februari jl. vond in Straatsburg het Voorzitterschapsseminar plaats over «EU fundamentele waarden, immigratie en integratie: een gedeelde verantwoordelijkheid». Het seminar bracht vertegenwoordigers van de EU instellingen, inclusief het EU grondrechtenagentschap, de Raad van Europa, de EU lidstaten en het maatschappelijk middenveld samen en kon rekenen op grote belangstelling.

Hierbij bied ik u het verslag van het seminar aan1. Het verslag zal als basis dienen voor de voorbereiding van de rechtsstatelijkheidsdialoog tijdens de Raad Algemene Zaken van 24 mei as.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl