21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1581 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2016

Op 19 januari jl. is, tijdens een VSO (Handelingen II 2015/16, nr. 43; VSO Raad Algemene Zaken), de Kamer de toezegging gedaan contact te leggen met de Europese Commissie en aan hen de wens te uiten snel uitsluitsel te geven over het ingediende Eurowob-verzoek van verschillende leden van het Europees parlement. In dit contact gaf de Europese Commissie aan reeds een besluit te hebben genomen en de brief vrij te geven. In de bijlage vindt u de brief1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven