Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-02 nr. 1546

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1546 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het kader van het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) onderhandeld wordt over investeringsgeschillenbeslechting (ISDS/ICS);

overwegende dat de inzet van het kabinet is dat TTIP het niveau van bescherming van mens, dier en milieu niet mag aantasten en de onderhandelingsinzet is om op deze gebieden volledige beleidsvrijheid te behouden,

constaterende dat de mogelijkheid om regels op te stellen om mens, dier en milieu te beschermen beperkt wordt wanneer het voor bedrijven mogelijk is om deze regels aan te vechten;

verzoekt de regering, zich ervoor hard te maken dat regels ter bescherming van mens, dier en milieu uitgesloten zullen worden van de mogelijkheid tot investeringsgeschillenbeslechting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme