21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1338 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1337

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de mogelijkheid bestaat dat het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) niet hoeft te worden goedgekeurd door het parlement,

overwegende, dat betrokkenheid van de nationale parlementen belangrijk is voor de democratische besluitvorming en het draagvlak,

verzoekt de regering, het TTIP-verdrag altijd ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement

en gaat over tot de orde van de dag

Klaver

Jasper van Dijk

Naar boven