21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1337 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mogelijkheid bestaat dat het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) niet hoeft te worden goedgekeurd door het parlement;

overwegende dat betrokkenheid van de nationale parlementen belangrijk is voor de democratische besluitvorming en het draagvlak;

verzoekt de regering, het TTIP-verdrag altijd ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven