Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-02 nr. 1336

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1336 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het «voorzorgsprincipe» een belangrijke pijler is onder de Europese Unie, zoals vastgelegd in artikel 191, lid 2, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie;

overwegende dat het voorzorgsprincipe nodig is om de samenleving, het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen risico's;

overwegende dat een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie met zich meebrengt dat productstandaarden en veiligheidsvoorschriften op elkaar moeten worden afgestemd en daarmee kunnen leiden tot een ondermijning van het voorzorgsprincipe;

voorts constaterende dat verschillende lobbygroepen zich hebben uitgesproken voor het loslaten van het voorzorgsprincipe in het algemeen en specifiek met betrekking tot voedselstandaarden en genetische manipulatie in het kader van het handelsakkoord;

verzoekt de regering om, ervoor te ijveren dat de Europese Unie onverkort vasthoudt aan het voorzorgsprincipe in de onderhandelingen met de VS over het handelsakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver