21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1335 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JAN VOS

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Investor State Dispute Settlement (ISDS), ofwel arbitrage op grond van een investeringsverdrag, onderdeel kan worden van het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA);

constaterende dat de regering een onderzoek heeft ingesteld naar de gevolgen van ISDS voor Nederland en een consultatie uitzet met maatschappelijke stakeholders over de wenselijkheid en invulling van ISDS in het TTIP-verdrag;

verzoekt de regering, voor het CETA-verdrag te bezien of en hoe Amerikaanse bedrijven via NAFTA ISDS zouden kunnen gebruiken om claims in te dienen in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jan Vos

Naar boven