21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1334 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het hoge beschermingsniveau in Europa bij de onderhandelingen over het Vrijhandelsverdrag (TTIP) niet ter discussie zou staan;

spreekt uit dat het vrijhandelsverdrag VS–EU (TTIP) geen verlaging van Europese standaarden mag betekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven