21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1333 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vrijhandelsverdrag EU–VS (TTIP) veel discussie losmaakt;

constaterende dat de Europese Commissie om die reden een «consultatieronde» organiseert over de geschillenbeslechting (ISDS);

verzoekt de regering, in Nederland een brede publieke consultatie te organiseren over het gehele verdrag en de resultaten aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven