Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-02 nr. 1135

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2012

Hierbij bied ik u, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg RBZ van 15 maart, de Nederlandse en de Engelse versie aan van de toespraak die ik op 15 maart hield bij een seminar inzake genocidepreventie1.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.