Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1007

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1007 MOTIE VAN HET LID TIMMERMANS

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor WikiLeaks de persvrijheid geldt net als voor elk ander publicerend medium;

overwegende, dat zich rond WikiLeaks een aantal vreemde zaken heeft voorgedaan, zoals de blokkade van een bankrekening in Zwitserland, de aanvallen op de website van WikiLeaks, de boycot door betalingsorganisaties als PayPal en creditcardmaatschappijen en de verwijdering van de webhosting van Amazon;

overwegende, dat in de samenleving twijfel bestaat of bij een of meer van deze gebeurtenissen sprake is geweest van buitenrechtelijke acties onder invloed van politiek of overheden, waardoor mensen, organisaties en media wereldwijd onvoldoende rechtsbescherming zouden kunnen genieten tegen willekeur en overheidsintimidatie;

overwegende, dat geen enkele twijfel mag bestaan over de vraag of Europese, bevriende of andere overheden de persvrijheid en de regels van de democratische rechtsstaat respecteren, ook nu er sprake is van pijnlijke onthullingen voor de Verenigde Staten;

verzoekt de regering in EU-verband te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar alle opmerkelijke gebeurtenissen de afgelopen tijd rond WikiLeaks en haar oprichter Julian Assange met als doel duidelijkheid te krijgen in hoeverre bij deze gebeurtenissen sprake is geweest van onrechtmatige invloed van overheden van lidstaten, bevriende naties of andere mogendheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Timmermans