Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1006

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1006 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN DIBI

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de heer Assange, als oprichter en woordvoerder van WikiLeaks, geassocieerd wordt met het openbaren van een enorme hoeveelheid Amerikaanse diplomatieke documenten en dat de Amerikaanse autoriteiten mogelijk juridische stappen zullen ondernemen tegen de heer Assange, waarbij een uitleveringsverzoek aan de VS een reëel vooruitzicht is;

overwegende, dat te vrezen valt dat de heer Assange bij een mogelijke uitlevering aan de VS geen toegang zal hebben tot een eerlijke rechtsgang;

verzoekt de regering om bij de aankomende Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken er bij zijn Europese collega's op aan te dringen, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een gezamenlijk standpunt over eventueel toekomstige uitlevering aan de VS van de heer Assange en de daarbij te bedingen garanties voor het naleven van de aan de heer Assange en zijn medeverdachte(n) toekomende mensenrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Dibi