Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-200830553 nr. D

30 553
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

D
BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT / ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2008

Op 20 mei 2008 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin van de Eerste Kamer de regeringsreactie1 op het advies van het College Bescherming persoonsgegevens2 inzake wetsvoorstel 30 553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen, besproken.

Op 8 juli 2008 is de commissie voornemens inbreng te leveren voor vragen aan de regering over deze reactie. De commissie wil uw College in de gelegenheid stellen te reageren op de kabinetsreactie, indien deze van uw kant nog aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Eventuele nadere opmerkingen3 verzoek ik u vriendelijk voor 27 juni kenbaar te maken.

L. M. H. L. H. A. Hermans

Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin


XNoot
1

Kamerstukken I 2007–2008, 30 553, letter C.

XNoot
2

Op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning ter inzage gelegd bij Kamerstukken I 2007–2008, 30553, letter B, onder griffienummer 140080.

XNoot
3

De reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens van 25 juni 2008 ligt ter inzage op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning onder griffienummer 140336.02.