Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-200830415 nr. J

30 415
Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)

J
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REHWINKEL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER LETTER I

Voorgesteld 29 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gebruik van de bevoegdheden welke een parlementaire enquêtecommissie jegens burgers en rechtspersonen kan inzetten van zekere waarborgen dient te zijn voorzien,

geeft in overweging in de Wet op de parlementaire enquête of anderszins een nadere regeling op te nemen van een verschoningsrecht op non-incriminatie (zwijgrecht), alsmede van de binnentredingsbevoegdheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rehwinkel

Dölle

Holdijk

Laurier