Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-200730804 nr. F

30 804
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

F
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2007

Conform de brief van 23 april jl.1 van de vaste commissie voor Financiën bevestig ik u hierbij dat uw kamer vóór Prinsjesdag 2007 de toegezegde notitie over de belastingheffing van overheidsbedrijven tegemoet kan zien.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Zie bijlage.