Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-200730694 nr. C

30 694
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in emissierechten)

C
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 20 november 2006

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk A) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel L, punt 5, wordt in het vierde lid, onder b, de zinsnede vanaf «aan het bestuur van» op een nieuwe regel geplaatst.