Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-200730454 nr. C

30 454
Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

C
VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 10 oktober 2006

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 5 september 2006 de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzicht gevraagd in de inkomenseffecten van het wetsvoorstel 30 454 (Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard) mede in het licht van andere inkomensmaatregelen.

De staatssecretaris heeft daarop bij brief van 5 oktober 2006 geantwoord.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijke overleg.

De griffier van de commissie,

Janssen

BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 5 september 2006

Alvorens het wetsvoorstel 30 454 (Wijziging van de Wet uitkeringen burgeroorlogslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard) als hamerstuk aan te nemen, wenst de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport nog een bevestigend antwoord van u op de volgende vraag te ontvangen.

De commissie zal graag inzicht krijgen in de inkomenseffecten van het wetsvoorstel mede in het licht van andere inkomensmaatregelen. Dientengevolge verzoekt zij u een jaar na invoering een evaluatie uit te voeren en haar de resultaten ervan toe te zenden.

De griffier van de commissie,

Janssen

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 5 oktober 2006

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Bij brief van 5 september 2006 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven inzicht te willen krijgen in de inkomenseffecten van het wetsvoorstel 30 454 (Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard) mede in het licht van andere inkomensmaatregelen. Daarom verzoekt de commissie mij een jaar na de invoering een evaluatie uit te voeren en haar de resultaten daarvan toe te zenden.

Graag wil ik deze vraag bevestigend beantwoorden. Ik zal een jaar na de invoering van het wetsvoorstel nagaan wat de inkomenseffecten van het wetsvoorstel zijn en daarbij andere in dit kader relevante inkomensmaatregelen betrekken.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Werner (CDA), Van Leeuwen (CDA) (voorzitter), Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD), Swenker (VVD) (plv. voorzitter), Hamel (PvdA), Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema (SP), Schouw (D66), Putters (PvdA) en Thissen (GL).

Plv. leden: Pastoor (CDA), Klink (CDA), Schuurman (CU), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Van den Broek-Laman Trip (VVD), Doesburg (PvdA), Van de Beeten (CDA), Meulenbelt (SP), Schuyer (D66), Linthorst (PvdA) en Van der Lans (GL).