Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2005-200630340 nr. B

30 340
Goedkeuring van het op 12 juli 2005 te Cardiff totstandgekomen Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie (Trb. 2005, 266)

B
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN1

Vastgesteld 9 mei 2006

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,

Van Gennip

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Van Gennip (CDA), (voorzitter), Schuyer (D66), Dees (VVD), (plv. voorzitter), Van der Linden (CDA), Rosenthal (VVD), Van Thijn (PvdA), Pormes (GL), Middel (PvdA), Van Middelkoop (CU), Kox (SP) en Russell (CDA).

Plv. leden: Van de Beeten (CDA), Schouw (D66), Hoekzema (VVD), Bemelmans-Videc (CDA), De Graaf (VVD), Platvoet (GL), Van den Berg (SGP), Meulenbelt (SP) en V. Dalen-Schiphorst (CDA).