Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2004-200529514 nr. A

29 514
Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken

A
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR VERKEER EN WATERSTAAT EN VOOR ECONOMISCHE ZAKEN1

Vastgesteld 16 november 2004

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Van der Lans

De voorzitter van de commissie voor Economische Zaken,

Luijten

De griffier van de commissies,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling:

Verkeer en Waterstaat: Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Lemstra (CDA), Bierman-Beukema (VVD), Van der Lans (GL) (voorzitter), Walsma (CDA), Pormes (GL), Ten Hoeve (OSF), De Graaf (VVD), Eigeman (PvdA), Sylvester (PvdA), Schouw (D66) en Van Raak (SP).

Economische Zaken: Van den Berg (SGP), Ketting (VVD), Luijten (VVD) (voorzitter), Maas-de Brouwer (PvdA), Terpstra (CDA), Ten Hoeve (OSF), Doek (CDA), Kox (SP), Essers (CDA), Sylvester (PvdA), Schouw (D66) en Thissen (GL).