Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200228064 nr. 325c

28 064
Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

nr. 325c
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSHUISVESTING EN VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK1

Vastgesteld 10 september 2002

Na kennisneming van de memorie van antwoord achten de commissies de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting,

De Beer

De voorzitter van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek,

Van de Beeten

De griffier van de commissie voor Volkshuisvesting,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling:

Volkshuisvesting:

Baarda (CDA), Werner (CDA), plv. voorzitter, De Beer (VVD), voorzitter, Bierman (OSF), Hessing (D66), De Jager (VVD), Ruers (SP), Pastoor (CDA), Meindertsma (PvdA), Castricum (PvdA), Swenker (VVD), Van Bruchem (ChristenUnie) en Van der Lans (GL).

Burgerlijk Wetboek:

Holdijk (SGP), Le Poole (PvdA), Ruers (SP), Van de Beeten (CDA), voorzitter, Hessing (D66), De Wolff (GL) en Broekers-Knol (VVD).