Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200228051 nr. 233d

28 051
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

nr. 233d
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN EN VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 19 maart 2002

Na kennisneming van de memorie van antwoord achten de commissies de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin,

Van den Broek-Laman Trip

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat,

Witteveen

De wnd. griffier van de commissies,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling:

Algemene Zaken en Huis der Koningin

Schuurman (ChristenUnie), Jaarsma (PvdA), De Boer (GL), Schuyer (D66), Van den Broek-Laman Trip (VVD)(voorzitter), Ketting (VVD), Ruers (SP), Pastoor (CDA), Dupuis (VVD), Rabbinge (PvdA), Bemelmans-Videc (CDA), Dölle (CDA).

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat:

Holdijk (SGP), Rensema (VVD), Bierman (OSF), Van Heukelum (VVD), Luijten (VVD) (plv.voorzitter), Ruers (SP), Terlouw (D66), Pastoor (CDA), Bemelmans-Videc (CDA), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Platvoet (GL), Witteveen (PvdA) (voorzitter).