Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200228034 nr. 123c

28 034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-II – Economische infrastructuur)

nr. 123c
MOTIE VAN HET LID STEVENS C.S.

Voorgesteld 11 december 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat het instrument van de terugwerkende kracht in belastingwetten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dient te worden gehanteerd;

verzoekt de staatssecretaris om voor fiscale wetswijzigingen die terugwerkende kracht bevatten (ten nadele van de belastingplichtigen) altijd eerst het advies van de Raad van State in te winnen alvorens deze voor te leggen aan de Staten-Generaal.

Stevens

Ter Veld

Schuyer

Rensema

Boorsma

De Vries