Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200227897 nr. 138b

27 897
Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

nr. 138b
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 7 december 2001

Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van de opmerkingen die de leden van de fractie van het CDA hebben bij dit wetsvoorstel. De leden van de CDA-fractie spreken hun onvrede uit over het in één wetsvoorstel aangeboden krijgen van zowel wetstechnische wijzigingen als beleidsvoorstellen. Dit zou in tegenstelling zijn tot de hierover gemaakte afspraken.

Ten aanzien hiervan merk ik het volgende op. Dit wetsvoorstel is van meet af aan gepresenteerd als een samenvoeging van enkele beleidsvoorstellen en derhalve nooit als een technische wijzigingswet (Veegwet). Ik heb er derhalve doelbewust voor gekozen om dit wetsvoorstel «Verzamelwet» te noemen, om niet de indruk te wekken dat het hier zoals bij een Veegwet zou gaan om een louter technisch wijzigingsvoorstel.

De beleidsvoorstellen in dit wetsvoorstel zijn alle niet-controversieel en van mineure aard.

Om wetgevingsecononomische redenen heb ik besloten deze voorstellen in deze wet te combineren, mede om te voorkomen dat ik uw Kamer met een veelheid van minuscule wetsvoorstellen zou moeten confronteren.

Het kabinet hoopt met het vorenstaande, de bij de leden van de CDA-fractie bestaande vraagtekens ten aanzien van de wijze waarop dit wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is voorgelegd, weggenomen te hebben.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst