Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200227897 nr. 138a

27 897
Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

nr. 138a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 7 december 2001

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het stellen van de navolgende vragen en het maken van de navolgende opmerkingen. De commissie acht de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid indien deze vragen en opmerkingen tijdig zijn beantwoord.

De leden van de CDA-fractie hadden geconstateerd dat in het voorliggende wetsvoorstel opnieuw beleidsvoorstellen zijn opgenomen in tegenstelling tot de hierover gemaakte afspraken.

Naar aanleiding van de hierover gestelde vragen in de Tweede Kamer verweert de staatssecretaris de werkwijze met betrekking tot deze beleidsvoorstellen door te wijzen op de extra claim op alle bij het wetgevingsproces betrokken partijen.

Hierna wordt gesteld, dat dit toelaatbaar is, indien de noodzaak daarvoor kan worden aangegeven.

De leden van de CDA-fractie wilden benadrukken, dat zij de uiteenzetting hierover onvoldoende overtuigingskracht vonden hebben. Hiermede wil voor de toekomst gezegd zijn, dat op basis van deze argumenten de CDA-fractie het niet op prijs stelt een wetsvoorstel van samenvoeging van wetstechnische wijzigingen én beleidsvoorstellen voorgelegd te krijgen.

De voorzitter van de commissie,

Kneppers-Heijnert

De griffier van de commissie,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling: Ginjaar (VVD), Jaarsma (PvdA), Van Leeuwen (CDA), Van den Berg (SGP), Hofstede (CDA), Bierman (OSF), Hessing (D66), Ruers (SP), Wolfson, (plv. voorzitter) (PvdA), Lodders-Elfferich (CDA), Swenker (VVD), Kneppers-Heijnert (VVD), (voorzitter), De Wolff (GL) en De Vries (ChristenUnie).