Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2001-200227835 nr. 143e

27 835
Regels inzake stankemissie in ontwikkelingsgebieden (Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden)

27 836
Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij)

nr. 143e
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VOOR LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ1

Vastgesteld 11 januari 2002

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord achten de commissies de openbare behandeling van deze wetsvoorstellen voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Meindertsma

De voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Van der Linden

De griffier voor dit verslag,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling:

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

Ginjaar (VVD), Baarda (CDA), De Beer (VVD), Ketting (VVD) (plv. voorzitter), Bierman (OSF), Hessing (D66), Ruers (SP), Lemstra (CDA), Lodders-Elfferich (CDA), Meindertsma (PvdA) (voorzitter), Rabbinge (PvdA), Van Bruchem (ChristenUnie), Van der Lans (GL)

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

Van Gennip (CDA), Bierman (OSF), Varekamp (VVD) (plv. voorzitter), Van Heukelum (VVD), Hessing (D66), Ruers (SP), Meindertsma (PvdA), Bierman-Beukema toe Water (VVD), Van der Linden (CDA) (voorzitter), Rabbinge (PvdA), Van Bruchem (ChristenUnie), Walsma (CDA, Pormes (GL)