Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2000-200126686 nr. 103a

26 686
Vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen)

nr. 103a
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DEFENSIE1

Vastgesteld 28 november 2000

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,

Van Eekelen

De griffier van de commissie,

Baljé


XNoot
1

Samenstelling: Baarda (CDA), Eversdijk (CDA), Van Gennip (CDA), Pitstra (GL), Van Eekelen (VVD) (voorzitter), Dees (VVD), Ruers (SP), Terlouw (D66), Wolfson (PvdA), De Vries (RPF/GPV) (plv.voorzitter), Rosenthal (VVD) en Doesburg (PvdA).