Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Eerste Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 202d

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 202d
MOTIE VAN HET LID RENSEMA C.S.

Voorgesteld 9 mei 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in deze Kamer fundamentele bezwaren bestaan tegen de meesleep- en meetrekregelingen omdat deze regelingen in een aantal gevallen niet zullen leiden tot een redelijke belastingheffing;

verzoekt de regering om deze regelingen ten principale te heroverwegen en het resultaat van die overweging aan de Staten-Generaal voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rensema

Stevens

Schuyer

Boorsma

Van Heukelum

Hessing

De Vries

Bierman