Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal1997-199825282 nr. 114c

25 282
Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)

nr. 114c
NOTA VAN VERBETERING

16 december 1997

In het gewijzigd voorstel van wet (EK nr. 114, 1997–1998) dienen onderstaande wijzigingen te worden aangebracht:

op blz. 11 moet in Artikel 20, tweede lid in plaats van «de artikelen» gelezen worden: artikel

op blz. 14 moet in Artikel 28, tweede lid in plaats van «de artikelen» gelezen worden: artikel