24 701
Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen

nr. 233c
NOTA VAN VERBETERING

21 april 1998

In de nota naar aanleiding van het verslag (EK nr. 233b) zijn de ondertekenaars niet vermeld. Gelezen dient te worden:

Remkes

Zijlstra

Scheltema-de Nie

Naar boven