Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal1996-199724250 nr. 13a

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 13a
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 1996

Conform de toezegging tijdens de parlementaire behandeling van de regulerende energiebelasting (Handelingen I 1995/96, blz. 11-373, 11-386 en 11-398) bieden wij u hierbij aan de notitie inzake onderzoek in het kader van de regulerende energiebelasting naar minima, chronisch zieken en gehandicapten met een hoog energieverbruik.

Bij brief van gelijke datum hebben wij deze notitie tevens doen toekomen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend