Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1995-199624487 nr. 164

24 487
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, aan de bijlage van die wet

nr. 164
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN VOOR WETENSCHAPSBELEID EN HOGER ONDERWIJS1

Vastgesteld 9 januari 1996

Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Braks

De voorzitter van de commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs,

Ginjaar

De griffier voor dit verslag,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Pit (PvdA), Holdijk (SGP), Zijlstra (PvdA), Braks (CDA), voorzitter, Van Gennip (CDA), Pitstra (GroenLinks), Luimstra-Albeda (CDA), Rensema (VVD), Varekamp (VVD), Van Heukelum (VVD) en Hessing (D66). Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs: Glastra van Loon (D66), Ginjaar (VVD), voorzitter, Grol-Overling (CDA), Schuurman (RPF), Postma (CDA), Boorsma (CDA), Lodewijks (VVD), Schoondergang-Horikx (GroenLinks), Jurgens (PvdA), Lycklama à Nijeholt (PvdA) en De Jager (VVD).