Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1995-199623716 nr. 37a

23 716
Herziening van de douanewetgeving (Douanewet)

23 806*
Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet (Invoeringswet Douanewet)

nr. 37a
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1

Vastgesteld 17 oktober 1995

Het onderzoek van deze wetsvoorstellen heeft de Commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

* Het eerder verschenen stuk met betrekking tot dit wetsvoorstel is gedrukt onder nr. 38, vergaderjaar 1995–1996.

De voorzitter van de commissie,

Boorsma

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Boorsma (CDA), (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (CDA), Stevens (CDA), Schuyer (D66), Hilarides (VVD), Rensema (VVD), Van den Berg (SGP), De Haze Winkelman (VVD), Wöltgens (PvdA) en Ter Veld (PvdA).