Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1994-199523657 nr. 98c

23 657
Wijziging van enige wetten in verband met de verplichting tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gebracht en in verband met de uitvoer van cultuurgoederen tegen illegale uitvoer)

nr. 98c
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR JUSTITIE EN VOOR CULTUUR1

Vastgesteld 7 februari 1995

Na kennisneming van de memorie van antwoord achten de commissies de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie voor Justitie,

Wagemakers

De voorzitter van de commissie voor Cultuur,

Tiesinga-Autsema

De griffier voor dit verslag,

Nieuwenhuizen


XNoot
1

Samenstelling: Justitie: Fleers (CDA), Glasz (CDA), Wagemakers (CDA), voorzitter, Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van Veldhuizen (PvdA), Glastra van Loon (D66), Vrisekoop (D66), Heijne Makkreel (VVD), Talsma (VVD), Bolding (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

Cultuur: Fleers (CDA), Glasz (CDA), Luimstra-Albeda (CDA), Kassies (PvdA), Van der Meer (PvdA), Tiesinga-Autsema (D66), voorzitter, Tuinstra (D66), Heijmans (VVD), Van den Broek-Laman-Trip (VVD), De Boer (GroenLinks), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).