Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201718106 nr. 240

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2017

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) bij voortgangsrapportages. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de 31ste voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl