Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201118106 nr. 206

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 206 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

In het Algemeen Overleg MIRT, gehouden op woensdag 29 juni 2011, heb ik u toegezegd om u te informeren over het resultaat van het overleg met de provincie Limburg over het Maasdal.

In het overleg met de provincie is gesproken over de problematiek rondom de Grensmaas, de gebiedsontwikkeling van Ooijen-Wanssum en de veiligheid in het Maasdal.

Het overleg was inventariserend van aard en heeft tot de volgende afspraken geleid. Voor Grensmaas en Ooijen-Wanssum is afgesproken om in oktober 2011 te komen tot bestuurlijke afspraken om de afronding van Grensmaas alsmede de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum te borgen. De problematiek rondom de Grensmaas en de zelfrealisatie is u bekend.

Ten aanzien van de veiligheid in het Maasdal is afgesproken om in oktober 2011 te komen tot bestuurlijke procesafspraken voor het bereiken van het beschermingsniveau van 1/250 per jaar in het Maasdal.

Er wordt voor Ooijen-Wanssum en de veiligheid in het Maasdal een gezamenlijke werkgroep ingesteld. Deze heeft de opdracht om de benodigde maatregelen op te stellen, inclusief de daarbij behorende financiële opgave. Tevens wordt daarbij een voorstel voor de bekostiging gedaan.

Het accountantsrapport bij de 19e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas zal binnenkort aan uw Kamer worden aangeboden.

Verder ben ik voornemens om mij op maandag 4 juli 2011 door de regio nader te laten informeren (kamerstuk 18 106, nr. 205).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma