18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2010

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het accountantsrapport toekomen van de departementale Auditdiensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het ministerie van Defensie inzake de 17e Voortgangsrapportage over het Project Zandmaas en Grensmaas.1

Overeenkomstig de aanwijzing van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Het rapport geeft mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven