Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200018106 nr. 101

18 106
Voortgang rivierdijkversterkingen

nr. 101
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld 14 juni 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door een toename van het aantal dijkversterkingprojecten alsmede projecten in het kader van de beleidslijn «Ruimte voor de Rivier» het budget ten behoeve van het opsporen en ruimen van explosieven ontoereikend blijkt te zijn;

overwegende, dat dit ontoereikende budget leidt tot een vertraging van de voortgang van de betreffende projecten en dit nadelige consequenties kan hebben voor de veiligheid;

verzoekt de regering te bewerkstelligen, dat het betreffende budget wordt verruimd, zodat ten behoeve van de genoemde projecten voldoende middelen beschikbaar zullen zijn voor het opsporen en ruimen van de explosieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Herrebrugh

Klein Molekamp

Biesheuvel

Augusteijn-Esser