Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199617741 nr. 17

17 741
Westerschelde-oeververbinding

nr. 17
MOTIE VAN HET LID VAN 'T RIET

Voorgesteld 27 juni 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat niet alle risico's inzake obstakels in de bodem voor rekening van de aannemer zijn;

constaterend, dat de toe te passen bouwmethode nog niet eerder in Nederland gehanteerd is;

constaterend, dat de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de post onvoorzien in het projectbudget van de Westerschelde Oeververbinding te laag vindt;

constaterend, dat bij andere grote projecten het uiteindelijke gerealiseerde percentage onvoorziene kosten vaak hoger is dan 10;

verzoekt de regering de post onvoorzien in het projectbudget van de Westerschelde Oeververbinding te verhogen van 5% van de bouwkosten naar 10% van de bouwkosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Riet