Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199617741 nr. 16

17 741
Westerschelde-oeververbinding

nr. 16
MOTIE VAN HET LID VERBUGT C.S.

Voorgesteld 27 juni 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

enerzijds van mening, dat de aanleg van een vaste verbinding tussen de oevers van de Westerschelde een impuls zal geven voor verdere werkgelegenheidsgroei in de provincie Zeeland;

anderzijds constaterend, dat een vaste oeververbinding daarnaast helaas leidt tot een verlies aan werkgelegenheid bij de Provinciale Stoombootdiensten;

verzoekt de regering te bevorderen PSD-personeel onder te brengen bij de toekomstige NV Westerschelde Oeververbinding en de hiermee samenhangende ondersteunende diensten, en om er bij de provincie Zeeland op aan te dringen dat, in het door haar op te stellen Sociaal Plan, een inspanningsverplichting wordt opgenomen om gedwongen ontslagen te vermijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verbugt

Te Veldhuis

Van 't Riet

Lilipaly

Van Dijke

Reitsma

Van der Vlies