Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199617741 nr. 11

17 741
Westerschelde Oeververbinding

nr. 11
BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 februari 1996

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat d.d. 20 februari jl. is gesproken over de Westerschelde Oeververbinding.

De commissie stelt u voor de Kamer te doen besluiten de Westerschelde Oeververbinding aan te merken als groot project conform de procedureregeling grote projecten en met inachtneming van het positief advies van de commissie voor de Rijksuitgaven (zie bijlage).

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Tielens-Tripels

BIJLAGE

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 14 februari 1996

Over uw voorstel om de Westerschelde Oeververbinding (WOV) aan te melden als groot project, adviseert de commissie voor de Rijksuitgaven als volgt:

De aanleg van de WOV is een complex project. Het is technisch innovatief en het is bestuurlijk ingewikkeld door de noodzakelijke afbakening tussen provinciale en rijksoverheid, terwijl ook de wijze van aanbesteding gecompliceerd is. Bovendien is het financiële belang groot (1,6 mrd. voor de bouw) en is de financieringsstructuur (overheids-N.V., tolheffing, financiering buiten budgettair kader om) bijzonder. Door deze kenmerken brengt het project extra risico's met zich mee.

De WOV voldoet naar het oordeel van de commissie Rijksuitgaven aan alle voor grote projecten gestelde criteria. Toepassing van de procedure biedt de Tweede Kamer ondersteuning bij haar controlerende taak. De commissie beveelt daarom aanwijzing tot groot project aan.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Rey