17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 480 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENEBERG EN SCHUT-WELKZIJN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel van toezicht en handhaving is fraude te voorkomen en te corrigeren;

overwegende dat een effectieve aanpak van arbeidsmarktfraude gewenst is;

verzoekt de regering, concrete outcome-doelstellingen te formuleren voor de aanpak van arbeidsmarktfraude en de Kamer hierover te informeren in de begroting 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Schut-Welkzijn

Naar boven