Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201417050 nr. 461

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 461 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BONTES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 457

Voorgesteld 21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het terugvorderen van huurtoeslag binnen de Europese Unie thans niet valt onder de reikwijdte van Verordening 883/2004,

verzoekt de regering initiatieven te nemen om een rechtsbasis te zoeken, opdat ook de terugvordering van huurtoeslag wordt geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes