17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 431 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2013

In de regeling van werkzaamheden van heden (Handelingen II 2012/13, nr. 80, Regeling van Werkzaamheden) heeft u het kabinet gevraagd om voor 19.00 uur vanavond in een brief het feitenrelaas te geven over onder andere de beschikbare informatie van de staatssecretaris van Financiën, de minister van Binnenlandse Zaken, het departement van Financiën en de Belastingdienst. Gevraagd wordt welke informatie de betrokken partijen op welk moment gehad hebben en welke concrete acties zij ondernomen hebben. Het gaat specifiek over het RIEC-rapport, over de FIOD-onderzoeken waarover in de fraudebrief over de toeslagen gesproken wordt en over alle vergelijkbare gevallen van fraude waarbij iemand kort naar Nederland komt, zich inschrijft, toeslagen of kinderbijslag aanvraagt en die vervolgens toegewezen krijgt, maar hier nooit inkomen heeft en eigenlijk ook nooit getraceerd kan worden.

De gevraagde informatie is dusdanig omvangrijk dat het kabinet het niet lukt om voor 19.00 uur heden uw Kamer vandaag volledig te kunnen informeren. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er afstemming moet plaatsvinden tussen meerdere betrokken departementen en instanties, onder andere het OM en de politie, dan in de vraag genoemd.

Daarom zal het kabinet in de brief, zoals tijdens het vragenuur van 23 april 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 78, mondelinge vragen van het lid Neppérus over het bericht dat Bulgaren de Nederlandse fiscus oplichten) is toegezegd, de gevraagde informatie geven.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Naar boven