Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201117050 nr. 413

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 413 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 31 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de financiële paragraaf een structurele bezuiniging van 180 mln. is ingeboekt voor een betere aanpak van fraude;

overwegende, dat de aan de Kamer gestuurde uiteenzetting over de kabinetsaanpak van fraude helaas niet voorzien was van een financiële paragraaf;

verzoekt de regering om een overzicht te sturen van de financiële consequenties van de nieuwe aanpak van fraude,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Koşer Kaya