Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201117050 nr. 412

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 412 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 31 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regels voor het al dan niet samenwonen van mensen met een AOW-uitkering ingewikkeld en onduidelijk zijn;

constaterende, dat niet-naleving grote financiële gevolgen voor AOW’ers kan hebben;

constaterende, dat het al dan niet samenwonen wordt beoordeeld aan de hand van het gedrag;

overwegende, dat het onderscheid tussen de AOW-uitkering voor alleenstaanden en samenwonenden is gebaseerd op kostenvoordelen;

verzoekt de regering voor samenwonen beoordelingscriteria op te stellen die zijn gebaseerd op objectieve criteria, zoals de aanwezigheid van twee woningen en aan- of afwezigheid van alle daarmee verbonden kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt