Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201117050 nr. 410

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 410 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 31 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is om een verjaringstermijn van vijf jaar te hanteren in het kader van de fraudeaanpak waarbinnen een herhaaldelijke overtreding in de sociale zekerheid als recidive wordt gerekend;

overwegende, dat fraude door burgers met uitkeringen de solidariteit en het draagvlak voor de sociale zekerheid ondermijnt;

overwegende, dat fraude in het bedrijfsleven tot oneerlijke concurrentie leidt en/of gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers kan brengen;

van mening, dat er zero tolerance beleid moet worden gevoerd ten aanzien van fraudeurs;

van mening, dat wanneer er sprake moet zijn van een verjaringstermijn, de voorgestelde verjaringstermijn van vijf jaar tekortschiet;

verzoekt de regering de periode van vijf jaar in ieder geval te verdubbelen naar tien jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Van den Besselaar