Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201117050 nr. 405

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 405 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN AZMANI

Voorgesteld 31 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dit kabinet ervoor kiest, fraude niet te lonen;

verzoekt de regering in geval van bijstandsfraude het fraudebedrag plus boete tot aan de laatste cent terug te vorderen inclusief wettelijke rente,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Azmani