Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200917050 nr. 391

17 050
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

nr. 391
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2009

Bij brief van 24 juni jl. (2009D32205) heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht te worden geïnformeerd over adequate huisvesting van seizoensarbeiders, in het bijzonder in relatie tot het geval in Someren, zoals besproken in het Algemeen Overleg over Handhaving op 11 juni jl. (17 050, nr. 389).

Ik heb de Ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte gebracht van het besprokene en verzocht actie te ondernemen. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie zal u na de zomer nader informeren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner